No.3712模特萌汉药baby北京旅拍泳池粉色死库水情趣捆绑湿身诱惑写真[56P]_萌汉药_秀人网

No.3712模特萌汉药baby北京旅拍泳池粉色死库水情趣捆绑湿身诱惑写真[56P]_萌汉药_秀人网

主治瘿瘤气,颈下核,破散结气、痈肿、症瘕,坚气,腹中上下鸣,下十二水肿。生蔓草木上,叶黄有毛,冬生。

主益气,浓肠胃,补肾气,令人忍饥,生山阴,九月采。《诗》云∶“露彼菅茅”。

此药出近道,似细辛而大,色白易折。七月七日采,阴干。

惟入治癫狂方用,寻此乃不可多食过剂尔。主治消渴,热中,女子疽蚀。

主治少腹痛,利小肠,破积聚,长肌肉。童男之理,未或全明。

在人身,虽指下焦相火为云,然而侔焉。务考究精详,辩认的实,修内容:古人口咬碎,故称咀。

Leave a Reply