No4557女神杨晨晨Yome私房黑短裙配黑色蕾丝吊袜秀完美身材诱惑写真78P杨晨晨秀人网

No4557女神杨晨晨Yome私房黑短裙配黑色蕾丝吊袜秀完美身材诱惑写真78P杨晨晨秀人网

脓出而反痛者,气血虚也,当补益之。一小儿四岁,尚解颅,余用地黄丸而颅阖,至十六颐间肿硬,发热唾痰,余谓属肾经气不足,水泛而为痰,气伤而为肿。

一小儿自落草时,颈间患有四枚,至五岁,耳前后如贯珠,元气虚甚,寒热往来,饮乳不彻,此禀肝胆经气滞之症,用八珍、逍遥二散,与壮年妇人服之,儿饮其乳,半载之后,儿体渐充,其核渐消,又服地黄丸、逍遥散而全愈。彼欲速效,另服犀角丸,致吐泻发搐,欲投惊药。

一女子十六岁,臂肿一块,肉色不变,按之则痛,服败毒流气之剂,更加发颤,时孟春面戴阳光,手不畏寒,脉浮数,按之不鼓而短,彼欲攻毒,余曰∶此荣卫虚弱,外寒所搏而为患也,又加败毒,胃气亏损,岂不加颤耳!遂用人参五钱,黄三钱,当归、熟地各三钱,升麻、柴胡各五分,二十余剂而颤稍缓。后因劳,寒热往来,寒时手足如冰,热时手足如炙,脉浮大,重按则细,此阳气虚甚也,朝用补中益气汤加桂、附各一钱;夕用八味丸料,倍加桂、附,各五十余剂而安。

紫草木通散治痘疹出不快,小便赤涩。恐妄发则成烂,妄下则成虚脱也。

虽此法未出方书,余屡用屡验者,世多用至一小儿有疔二枚,诸痘赤作痒而不贯,先君以针挑破隔蒜灸,至五十余炷而贯,又十余壮而痛止。又因劳役恚怒,发热吐痰自汗,用温胆汤二剂而安,又用归脾汤、宁志丸而愈。

 随气凝滞,脏腑受伤,气血不和所致。若烦躁饮冷,赤痛发热,二便不通者,火热内炽也,用清凉饮、活命饮,加大黄尤善。

Leave a Reply