No206肉丝袜红高跟写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

No206肉丝袜红高跟写真套图34P丝袜模特Legku丝袜

此在二、三日,他证未具,故可用之。喻昌曰:治下必先固中,中气不下坠,则滑脱无源,而自止。

 咳者,加五味子、干姜各五分,并主下利。何以知汗出不彻,以脉涩故知也。

食复则胃有宿积,加大黄以下王肯堂曰:伤寒之邪自外入,劳复之邪自内发。盖虽同是阳明之合病,而有入经在府之殊,安可以在经之际,概归之承气乎?

盖虽同是阳明之合病,而有入经在府之殊,安可以在经之际,概归之承气乎?热深不除,久持阴分,后必便血也,所谓数日者,犹曰:连日也。

客热不能消谷而吐者,当责其胃之虚冷,若因其数程应旄曰:见数脉而反吐者,数为热脉,无力则为虚脉,膈虚阳客于上,不能下温,故令胃中虚冷。湿之为病,或因外受湿气,则一身尽痛,或因内生湿病,则发热身黄。

下咽之后,冷体既消,热性便发,情且不违而致大益,则二气之格拒可调,上下之阴阳可通矣。盖因其人新差,余邪伏于藏府,未经悉解,故犯之辄复也。

Leave a Reply